Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
HomeTin tổng hợpXây nhà rồi, mà giờ mẹ chồng đòi lại đất. Em phải...

Xây nhà rồi, mà giờ mẹ chồng đòi lại đất. Em phải làm sao?

Xây nhà rồi, mà giờ mẹ chồng đòi lại đất và 10 triệu cho lúc xây nhà. Giờ em phải làm sao?

mẹ chồng đòi đất

Sau khi kết hôn, nhiều người được bố mẹ chồng cho tài sản trong đó có nhà, đất. Tuy nhiên, liệu tài sản đó có phải là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không?

Đất bố mẹ chồng tặng cho là tài sản chung vợ chồng?

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, trong thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng có thể có cả tài sản riêng và tài sản chung. Cụ thể:

– Tài sản chung: Là tài sản do vợ, chồng tạo ra; thu nhập do lao động, sản xuất, kinh doanh; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng; thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; tài sản do vợ, chồng được thừa kế chung hoặc tặng cho chung…

– Tài sản riêng: Là tài sản mỗi người có trước khi kết hôn, được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng…

Trong đó, tài sản chung vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Tài sản riêng được dùng để thanh toán các nghĩa vụ riêng của từng người…

Căn cứ quy định trên, nếu tài sản là nhà, đất được bố mẹ chồng tặng cho riêng chồng hoặc riêng vợ thì đó là tài sản riêng của mỗi người. Tuy nhiên, nếu bố mẹ chồng tặng cho chung cả hai vợ chồng thì đó lại là tài sản chung của hai người trong thời kỳ hôn nhân.

Bởi vậy, để xác định nhà đất do bố mẹ chồng tặng cho là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng thì trước hết phải xác định người được tặng cho là vợ hay chồng hay cả hai vợ chồng.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai, khi vợ chồng muốn chuyển quyền sử dụng đất từ tài sản riêng sang tài sản chung với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã được đăng ký thì bắt buộc phải thực hiện đăng ký biến động trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày có thỏa thuận.

Như vậy, có thể thấy, nếu đất bố mẹ chồng tặng cho cả hai vợ chồng thì đây là tài sản chung, nếu tặng cho riêng thì đây là tài sản riêng của từng người trừ trường hợp có thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng.