Thứ Sáu, Tháng Ba 31, 2023

VĂN: Vương Phi Phu Nhân

VĂN: Vương Phi Phu Nhân

VĂN Vương Phi Phu Nhân

HƯƠNG MỘT TRIỆN KÍNH THÀNH ĐÔI CHỮ.

TRƯỚC ĐIỆN TIỀN ĐỆ TỬ QUỲ TÂU.

SÁCH THẦN GHI CHÉP NGHÌN THÂU.

ĐÔNG A THÁNH TÍCH NAM CHÂU TRUYỆN KỲ.

THỦA THỊNH HỘI TIÊN PHI GIÁNG THẾ.

GẶP THÁNH NHÂN GIÚP TRỊ QUÂN VƯƠNG.

RÕ RÀNG QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG.

CÂY QUỲNH NẢY LỘC ĐỀN VÀNG NỞ HOA.

GƯƠNG CUNG QUẾ HẰNG NGA RẠNG VẺ.

SÁCH THÂN VƯƠNG CHÍNH VỊ PHU NHÂN.

KHÔN NGHI SẴN MỐI HUY ÂM.

TỀ KHƯƠNG ĐỌ NẾT,CHÂN NHÂM SÁNH HIỀN.

TRONG CUNG KHÔN DỰNG NỀN NỘI TẮC.

NGOÀI CỬA CÔNG NHỜ ĐỨC TỪ BI.

TÀI LƯƠNG MIẾU,NẾT KHÊ VI.

DẤU THẦN ĐỂ LẠI CÓ KỲ THÁC SINH.

ĐIỀM LÂN PHƯỢNG ĐÃ TRÌNH QUỐC THỤY.

SẮC QUỲNH GIAO CÓ VẺ TIÊN TRANG.

MỘT NHÀ CHUNG ĐỨC CÁT TƯỜNG.

MÔN MI KHÁC GIÁ ĐỐNG LƯƠNG NHIỀU TÀI.

KHI GIẶC NGUYÊN BÊN NGOÀI NHIỄU LOẠN.

ĐEM VƯƠNG CÔNG VÂNG CHIẾU TẢO TRỪ.

NHÀ VUA CỬ TRƯỚNG PHỤNG THỜ.

TRUNG TRINH NHẤT MỰC HIỀN TỪ MỘT NON.

ĐẤNG TRƯỢNG PHU SƯ TÔN BẢO QUỐC.

ĐẤNG VƯƠNG PHI MẪU ĐỨC TRÌ GIA.

GIỜI NAM ĐEM LẠI LƯU HÒA.

DÂN YÊN VÁCH NHẠN BỂ XA TĂM KÌNH.

KHÂM SẮC CHỈ CÔNG THÀNH BAN TƯỚC.

ÂN PHỤ VƯƠNG SAU TRƯỚC TRIỀU CHƯƠNG.

BỐN TÒA THÁNH TỬ PHONG VƯƠNG.

MỘT VÌ THÁNH NỮ ĐƯỜNG ĐƯỜNG HẬU PHI.

SẮC VƯƠNG PHI PHU NHÂN BẬC NHẤT.

RÕ CHỮ VÀNG CHÓI LỌI NHẤT CUNG.

PHÚC NHÀ LỘC NƯỚC VÔ CÙNG.

GƯƠNG SOI VẰNG VẶC HIỂN TRUNG MUÔN ĐỜI.

VẠN ÂN NGHĨA ĐỂ LỜI THÚY DU.

BÓNG THƯỚT THA SAO VỤ THIÊN TÂN.

DAI TRÌ ĐÃ KHÁC CÕI TRẦN.

THÁC TỪ MÀ PHẬT MÀ THẦN MÀ TIÊN.

KHI LOAN GIÁ CUNG ĐỀN TỨC MẶC.

LÚC VÂN ĐẰNG ĐÔNG BẮC DƯỢC SƠN.

PHÙ RỜI NƯỚC THỊNH DÂN AN.

NON CAO BỂ RỘNG KHÔN NGUYÊN BAO HÀM.

KHẮP BỐN CÕI PHƯƠNG NAM HIỂN HÓA.

RÕ OAN THU HẠC GIÁ MỆNH TRUYỀN.

THÁNH KINH THỢ DẬY KHÔNG HUYỀN.

KHUYÊN ĐỜI LÀM THIỆN CHÍ BỀN NIỆM MÔ.

TỤNG THÁNH VƯƠNG CÂU CA TRUNG HIẾU.

ẤY DẠY ĐỜI THEO ĐẠO NGŨ LUÂN.

LÒNG TỪ THƯƠNG KẺ NGU DÂN.

KINH TRONG TAM GIÁO CHUÂN CHUÂN MẤY LỜI.

NGƯỜI NGƯỜI ĐỘI ƠN GIỜI ĐỨC THÁNH.

PHẢI TU TRÌ MỘT MẢNH CHÂN TÂM.

ĐÈN GIỜI ĐÂU CŨNG CHIẾU LÂM.

DÁM XIN SOI XÉT ĐAN THẦM MỘT HAI.

NGUYỆN PHÚC LỘC LÂU DÀI THẾ THẾ.

TRONG NƯỚC NHÀ THỪA KẾ HƯNG LONG.

MỘT CHƯƠNG TỤNG ĐỨC CA CÔNG.

NGỬA TRÔNG PHÚ TÁI TRONG VÒNG CÀN KHÔN.