Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngCung văn đạo mẫuVĂN: Thiện Đạo quốc mẫu Phu Nhân.

VĂN: Thiện Đạo quốc mẫu Phu Nhân.

VĂN: Thiện Đạo quốc mẫu Phu Nhân.

VĂN Thiện Đạo quốc mẫu Phu Nhân

(Trần triều Thánh mẫu văn)

Hương một triện kính thành hai chữ

Trước tòa tiền đệ tử quỳ tâu

Đông a khóa hội mây rồng

Đĩnh sinh đức thánh khác hầu trần gian

Mầu trăng tuyết mày ngài mắt phượng

Chút lòng tiên nguyệt sáng bằng gương

Vô vi ngũ sắc vân tường

Chúa tiên xuất thế, minh lương đương thời.

Tuổi vừa hai tám thanh kỳ,

Kết duyên càn chúa chính vì phu nhân.

Thanh tiên hây hẩy gió xuân,

Chức quế xuất đã mộng thần chiêm bao.

Thấy nhi đồng mặc áo thanh bào,

Mình vàng cốt ngọc áp vào nương long.

Mùi hương sạ trong cung vừa gặp.

Sáng bốn bề đài các Trần tinh,

Thanh tiên đồng tử giáng sinh.

Kiêm tài văn võ thông minh chút vì

Thuở đỉnh Lý ngôi trời thay đổi,

Trần anh tông trị cõi nam bang.

Đức thánh phù tá sửa sang,

Sớm khuya cất dạ thân công nào gì.

Diệt những loài Phạm Nhan, Ô Mã.

Quạt gian tà mong phá An Nam.

Mới hay tiên chẳng lụy phàm

Thanh thanh gió cuốn thổi hương lên trời.

Uy danh đấy muôn đời ký thác,

Nối dấu thiêng lừng bắc ba đông.

Dược Sơn chót vót đôi dòng,

Nam tào Bắc đẩu hổ long lai chầu.

Bạch Đằng giang trong triều một dải,

Cục thủy sơn thu lại phi phong,

Kìa mai nọ trúc ý thung,

Núi non xanh ngắt mây rồng lành sinh.

Chốn địa linh ắt sinh nhân kiệt,

Kẻ tướng tài Nam Việt nức danh,

Một bầu sơn thủy hữu tình,

Mấy tòa đá mọc rành rành như in,

Trước cửa tiền vãng lai xa mã,

Cõi bắc nam đôi ngả đều thông,

Một nhà hưởng lộc vô cùng

Phủ nam phủ lạng cùng chung đền rồng.

Sắc tặng phong anh linh đệ nhất,

Ai khói hương dằn dặt điện trung,

Đức thánh mẫu chính ngự càn cung,

Ngai vàng đức thánh đức ông các toà.

Tiểu tấu qua khấu đầu cung thủ,

Nay có nhà tín chủ cầu an,

Tâm trung can dốc lòng cầu đạo.

Đến kêu người chỉ giáo độ cho.

Hoặc là thủy phủ diêm phù,

Hay là thượng đế đức vua Ngọc Hoàng.

Phép người hiển hiện dương dương,

Dám xin thục mệnh tìm phượng hộ trì,

Hay là bá thúc cô di,

Nôi tà ngoại quỷ thần kỳ nơi đâu.

Phép tái mầu thần thông tam giới,

Thấy dấu người tà quỷ hồn kinh,

Lục thao tam lược làu thông.

Tuy rằng thần nữ anh linh tú tài.

Chúng Phạm Nhan sơn cây phá đất,

Dầu tà nào còn dám khoe khoang,

Đâu đâu phụng sự khói hương,

Cùng muôn cốt cách lại càng thần cơ.

Có khi làm gió làm mưa,

Khi về thượng giới tiên đô phi đằng.

Cũng có khi giăng giăng tưởng nguyệt.

Khi lại về ngọc điện kim lâu

Thần thông hiển hiện cơ mầu,

Tĩnh đàn giá ngự lầu lầu tường vân.

Thượng đồng lên ân cần phán bảo.

Hộ chư gia giai lão bách niên,

Dù ai túc trái tiền duyên,

Lĩnh cờ đối chiếu kíp liền tan không.

Mười ba cứ ngưỡng trông đạo thánh

Dốc một lòng thành kính dám sai.

Tiểu tôi thiển trí chi tài,

Dám xin đức thánh Như Lai hộ trì.

Nhật còn gửi Việt Nam quốc sử.

Chúc vạn niên diễn tác kim âu.

Nước yên binh khỏe dân giàu,

Nhi đồng phu phụ khấu đầu làm tôi.