Thứ Tư, Tháng Ba 29, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngCung văn đạo mẫuVĂN: Đức Thánh ông Trần Triều

VĂN: Đức Thánh ông Trần Triều

VĂN: Đức Thánh ông Trần Triều

Đức Thánh ông Trần Triều

THẦN TIÊN NGƯỠNG KHẢI TẤU THÁNH TÔN

TỌA THƯỢNG DƯƠNG DƯƠNG NGHIỄM NHƯỢC TỒN

NGUYỆN THỈNH PHÁP ÂM THI HUỆ LỰC

TÙY CƠ PHÒ CẢM NẠP TRẦN NGÔN

QUỐC SỬ KÍ VIỆT NAM TRẦN THỊ

LỊCH ĐẾ VƯƠNG KẾ THẾ TRỊ BÌNH

THIÊN TRƯỜNG ,BẢO LÔC ĐỊA DANH

SƠN HÀ DỤC TÚ TRUNG LINH KHAM KỲ

NGOAỊ MAN DI ÚY UY CUNG PHỤC

NỘI TRUNG HOA MỘ ĐỨC TÔN THÂN

THƯƠNG MINH QUÂN HẠ LƯƠNG THẦN

NHẤT ĐƯỜNG NGƯ THỦY LONG VÂN TAO PHÙNG

HỘI NIÊN PHONG HÀ THANH HẢI YẾN

THỜI PHÚC TINH XUẤT HIỆN NAM BANG

TƯỜNG VÂN ÁI ĐÃI LƯU QUANG

HOÀNG THIÊN TÍCH MỆNH NAM BANG GIÁNG TRẦN

ỨNG MỘNG LÝ MÃN TUẦN XUẤT THẾ

THÁC ĐỊNH SINH TRẦN THỊ TÔN VƯƠNG

DUNG NGHI TƯỚNG MẠO ĐƯỜNG ĐƯỜNG

KHUÊ TRƯƠNG VĨ VỌNG ĐỒNG LƯƠNG ĐẠI TÀI

VÕ THAO LƯỢC HÙNG OAI QUÁN CỔ

VĂN KINH LUÂN KHÍ ĐỘ VIỆT NHÂN

TRIỀU BAN BỈ CỰC HOÀNG THÂN

NỘI SAN BINH CHÍNH NGOẠI CẦU ĐỒNG BINH

MƯU QUYẾT THỦY KHỔNG MINH THỨC TRÍ

PHÉP HÀNH SƯ BẠCH KHÍ CHI DOANH

THIÊN CƯƠNG THÁI ẤT TUNG HOÀNH

TỨ KỲ BÁT CHÍNH QUAN TINH TRẬN ĐỒ

TÁC MIẾU ĐƯỜNG QUY MÔ SANG CHẾ

LẬP TRIỀU ĐÌNH CƯƠNG KỈ HƯNG LONG

UY DANH CÁI THẾ ANH HÙNG

BẮC NAM VIẾT THÁNH TÂY ĐÔNG XƯNG THẦN

NIÊN BÍNH TUẤT TRÙNG HƯNG CHI NHỊ

VĂN NGUYÊN TÀO CHÚ ĐẾ ĐẰNG GIANG

VẠN BINH HẢI ĐỘNG BA DƯƠNG

MÃ NHI CỜ HIỆU TƯỚNG CƯỜNG NAN ĐƯƠNG

BÁ LINH KHẤT NGÔ VƯƠNG ĐỚI TỘI

QUÁ NAM THÀNH PHÓ HỘI LẬP CÔNG

NHẤT PHƯƠNG NỖ LỰC KHỞI PHONG

NAM QUAN CAÓ CẤP CỬU TRÙNG KIẾN VĂN

PHÁN TRIỀU THẦN THÙY NĂNG ĐĂNG ĐỊNH

CỨU LƯƠNG DÂN TỤ TẶC GIAN NAN

BÁCH QUAN THƯỢNG TẤU THIÊN NHAN

CỬ TRẦN ĐẠI TƯỚNG TIỄU AN TẶC ĐỒ

ANH TÔN HẠ LONG CHU BÚT TỨ

CHIẾU ĐẶC SAI ĐẠI CỬ TIÊN PHONG

PHỤNG SAI CHIẾU MỆNH CỬU TRÙNG

LĨNH BAN KIẾM ẤN TIÊN PHONG KHỞI HÀNH

THÔNG VẠN BINH TỔNG KIÊM TIẾT CHẾ

QUẢN CHƯ QUÂN NGHỆ CHÍ ĐẰNG GIANG

BÀI SAIN THỦY TRÂN QUANG MANG

CỔ MINH LỤC ĐIỀM KỲ CHƯƠNG NGŨ HÀNH

BÁ LINH HỮU KỲ BINH NGŨ CHÍ

THỊ HÙNG TÀI BÁT ÚY VƯƠNG SƯ

MỘC NIÊN THÁNH XUẤT MƯU KỲ

LỆNH SAI TIỀM PHỤC THUỶ TÊ XUYÊN TÀO

TIỀN QUÂN VĨNH LÂM HẦU ĐẠI TƯỚNG

TẢ QUÂN SAI DÃ TƯỢNG GIÁP CÔNG

HỮU QUÂN ÔNG YẾT KIÊU HÙNG

HẬU QUÂN PHÒ MÃ THƯƠNG CÔNG TIẾP TÙY

TÁNH CƯ TRUNG HOÀNG KỲ DIỆU PHÁT

LỆNH CHỈ HUY ĐIỀU BÁC NGŨ QUÂN

UY PHONG LẪM LIỆT NHƯ THẦN

SƠN ĐỒI,THẠCH CHỤY HẢI TẦN BA DƯƠNG

KIẾM NHẤT CHỈ TINH DI VẬT HOÁN

PHÁO LIÊN THANH THIÊN ÁM ĐỊA RUNG

BẠCH ĐẰNG NHẤT TRẬN THỦY CÔNG

TẶC ĐỒ ĐẠI PHÁ HUYẾT HỒNG MÃN GIANG

THÁNH HẠ LỆNH CHIÊU AN DÂN THỨ

THƯỞNG QUAN QUÂN BAN SỨ HỮU SAI

TRUNG QUÂN VÔ TRẬN HOÀN TÀI

NGÂN HÀ TỔNG GIÁP KIÊM BÀI THU BINH

DẪN ĐẠI NGHỊCH BÁ LINH HÀNH KIẾM

GIA TRỌNG HÌNH TRÀM TIỄN PHÂN TAM

KHÍ LỘ KHÍ THỊNH KHÍ GIANG

QUÁCH DI MẪU TÁN ,KHÍ TÀN THỊ UY

KHẢI HỒI TÂÚ ĐAN TRÌ NGỰ CHỈ

CHIẾU LỆNH TRUYỀN TƯỚNG SỸ LAI KINH

THÁNH HỒI BÁI TẠ ĐẾ ĐÌNH

CỬU TRÙNG KHAI TIỆC YẾN QUỲNH NGỌC GIAO

TÀI HỘ QUỐC CÔNG CAO ĐỆ NHẤT

SẮC TẶNG PHONG LỘC TRẬT THIÊN TRUNG

NHẤT THIÊN HÒA KHÍ XUÂN PHONG

KÌNH NGHÊ THẤT CHÍ GIẢO LONG ĐẮC THÌ

KÍ NIÊN HỘI TÍNH DI VẬT HOÁN

HỘI TRÍ KỲ MÃN HẠN QUY TIÊN

CỬU TRÙNG CHIẾU TRIỆU HỒI THIÊN

CHÂN KHÔNG THOÁT LÁNH NGHIỆP DUYÊN PHONG TRẦN

PHÉP THĂNG ĐẰNG XA LUÂN BỈNH BỈNH

ÁNH HÀO QUANG HIỂN THÁNH LINH THÔNG

QUANG THIÊN DUỆ NGUYỆT THU TRUNG

NHỊ THẬP NHẬT THÁNH HỒI CUNG THĂNG ĐÀNG

MỘC QUỐC ÂN GIA PHONG THƯỢNG ĐẲNG

TƯỚC ĐẠI VƯƠNG GIA TẶNG THÁI SƯ

TÔN TINH ẨN HIỆN NAM QUY

SINH VI LINH TƯỚNG TỬ VI LINH THẦN

PHÙ NAM QUỐC PHONG THẦN KHẢI TĨNH

BẢO LÊ DÂN CƯỜNG THỊNH KHANG NINH

DƯỢC SƠN CẢNH TRÍ HỮU TÌNH

ĐỊA LINH TỤ KHÍ TRUNG ANH DỊ THƯỜNG

VẠN KIẾP KHỞI DƯỢC SƠN CHÍNH VỊ

TIỀN MINH ĐƯỜNG LỤC THỦY HỢP GIAO

SONG SONG BẮC ĐẨU NAM TÀO

HỒI HÌNH BÁ TƯỚNG HUÂN CAO HÀ THÙ

TRƯỜNG SINH THỦY THẬP THIÊN THU ĐÁO

THỦY KHẤU THÔNG CHÍNH ĐẠO QUANG KHAI

NGHỊ BAN KIẾN LẬP LÂU DÀI

TỨ THỜI PHỤNG SỰ NGƯỠNG BÀI VẠN NIÊN

NGUY NGA CHẤN NAM THIÊN QUỐC TẾ

HIỂN ỨNG NĂNG TẾ THẾ ĐỘ DÂN

BÁ LINH TỨ HIỆN DÂM THẦN

DẠ THƯỜNG QUYẾN LUYẾN PHU NHÂN THAI BÀO

BIẾN NAM NỮ LƯỠNG YÊU TÁC QUÁI

NHÂN DÂN THƯỜNG BỊ HẠI OAN KHIÊN

HỮU SINH VÔ DƯỠNG MỘNG CHIỀN

BỆNH HÀNH KHINH TRỌNG LIÊN MIÊN TIỆT SÀNG

QUY KHÁNH TIỀN PHẦN HƯƠNG BÁI KHẤN

NGUYỆN THÙY TÌNH LÂN MẪN TRẦN GIAN

BÀI SAI HỘ BỘ CÁC QUAN

TỈNH KỲ TRÓC NHÃ PHẠM NHAN GIA HÌNH

TRẤN UY THANH TÀ TINH THẤT SẮC

VẠN DÂN ĐỒNG CẢM ĐỨC MỘC ÂN

HỮU THÙY SINH DỤC GIAN TRUÂN

LINH KỲ THỌ TỊCH NHÂN DÂN THỌ TRƯỜNG

DANH DƯƠNG DƯƠNG TỐI LINH THIÊN CỔ

THẬP TAM TUYÊN KHUÊ THỦ QUY TÂM

NGƯỠ NG CHIÊM THÁNH ĐỨC HOANG THÂM

SỞ CẦU TẤT ỨNG GIÁNG LÂM ĐIỆN ĐƯỜNG

KIM ĐỆ TỬ PHẦN HƯƠNG VỌNG TƯỞNG

DỐC LÒNG THÀNH TÂM TÍN NGƯỠNG ĐẠO CAO

TUÂN Ư QUỐC SỬ TRẦN TRIỀU

SỌAN THÀNH ỨC TẬP LƯU TRUYỀN ỨC DÂN.