Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo MẫuVăn Đức Thánh cả Hưng vũ Đại vương

Văn Đức Thánh cả Hưng vũ Đại vương

Văn Đức Thánh cả Hưng vũ Đại vương

văn đức thánh cả hưng vũ đại vương

Thủa ngô binh xâm lăng xã tắc

Theo phụ vương thống lĩnh tam quân

Trấn Hạ long là nơi hiểm địa

Chặn thát quân trận mạc tung hoành

Đức Thánh cả Oai hùng võ liệt

Khai Quốc công thượng đẳng tước vương

Trên tướng sỹ quân gia đều phục

Lục bộ trần triều tuân phụng vương ông.

Vẻ phượng tốt vũ mao cũng tốt

Tinh lân nhân sừng sót cũng nhân

Xưa nay con Thánh cháu Thần

Khuôn giời lại đúc thành Thần như in

Thủa thời thế giáng sinh tinh tú

Trong Triều thần nhiều bậc hiền anh

Thái sư khôn ngoại cầm quyền

Việt tộc chống với Nguyên nhung mấy lần

Việc nhà nước muôn phần gian đại

Nghĩa chí thân đành phải ra tay

Hoàng thiên chứng dạ thảo ngay

Lại sinh thánh tử để thay việc người

Võ lược văn Thao xuất xung trận mạc

quyền trí kế mưu nhất bậc anh tài

Công hộ quốc ở sau vương phụ

Sắc ban danh Hưng Vũ Đại Vương

Lưu danh Thánh cả Trần triều

Hoàng đế mến ban hôn công chúa

Phò mã gia kiêm tước Vũ Vương

Trải trăm trận ngô binh khiếp vía

Khi giặc tan phò trợ quân vương

An thiên hạ cơm no áo ấm .

” Dâng sớ ”

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình

Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh

Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương

” Khai quang ”

Có lệnh truyền ra Thánh Ông có lệnh truyền ra

Các quan thoải bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành

Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .

Ngự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an

Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường A

Se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu

Quang minh chiếu Thập phương

Ngã tích tang cúng dàng

Kim phụng hoàng thân cận

Phật Thánh chúa thiên trung vương

Ca lăng tần già Thanh từ bi mẫn chúng sinh

Cố nghã kim đỉnh lễ…

A án Nhật nguyệt quang minh

Tan phong vũ lui miền Trấn địa

Đất cũ kia thủ vững ơn vua

Tụ dân tán Hải Dương lập ấp

Chiến tranh qua hưởng phúc thái bình .

Tài an bang tế thế độ dân

Trải trăm chiến trận tung hoành

Giặc nguyên nghe tiếng sợ danh Trần triều

Trong tam cõi nức danh trung liệt

Sống anh Hùng thác lại anh linh

Muôn dân tôn phụng Thánh Ân.

Cung Văn con khải Thánh vương ngự về Giáng đàn trung uy hùng hiển hiện

Tróc tà tinh cứu trợ dân ta

Cân đai mũ mã ra uy khám đàn

Phép ông đôi má thu phình

Cổ lên khăn ấn xiên lình ra oai

Vồ đập khảo chân đi than lửa

Chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma

Tay ấn quyết ra uy dấu mặn

Thần phù ra cứu độ dân oan

Vương Sai lục bộ đáo lai đàn sở

Tróc tà tinh lưới bổ ghê thay

Thu quân tà khí chớ chầy mau mau

Này oan gia ông bầy cho giải

Kết nghiệp kia ông giảng cho tan

Kiếp người nhiều lỗi dây oan nghiệt

Tu ngay đi nghiệp mới cắt song

Oán kết kia bao đời tích tụ

Giải kết thôi không khổ đời sau

Đàn này ông lệnh mau mau

Oan oan tương báo ngày nào dứt đây

Còn ngoan cố bao giờ mới dứt

Cậy phép tà làm loạn nhân sinh

Phép vương ông trị tội gia hình .

Ân Thánh đức ông đây ban phép

Độ dân ta gây dựng giống nòi

Phu Thê cầm sắt không con

Xin ông sẽ được vuông tròn nghe chưa

Rồi ấu sinh lại hay phải vía

dạ đề đêm khóc thét bòn mình .

Rồi thì trẻ ốm héo mòn

Rồi thì sản phụ hậu bòn huyết băng.

Nhà đất dữ ông đây ban phép

Lưỡi cầy ban trấn trạch nghe không

Tiền duyên dâm quỷ dâm vong

Thần phù xin cửa đức ông

ma quỷ quái đừng hòng phá dân

….

Kíp mau mau mời ông lai giáng

lễ vật kia sửa soạn bầy lên

Thành tâm bái nguyện đến ông

Ngự đồng ban ấn ơn trên gia trì

Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường