Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo MẫuVăn đệ nhị vương cô

Văn đệ nhị vương cô

Văn đệ nhị vương cô

văn đệ nhị vương cô 1

Trên Non Đảo đùng đùng gió cuộn

Đỉnh Dược Sơn cuồn cuồn mây lồng

Lâu đài càn vị chính cung

Đào tiên đua nở non bồng khai hoa

Vương phi thấy sao sa đôi chiếc

Nhâm Tí niên truyền thuyết còn biên

Đang còn mơ mộng giấc tiên

Thấy đôi rồng ấp ở bên cạnh mình

Vương phi thấy tâm tình chuyển động

Sự lạ thường ứng mộng chiêm bao

Tháng năm mãn nguyệt thai bào

Sinh cô Đệ Nhị tốt sao lạ thường

Thái Hậu đặt hiệu Đại Hoàng

Thông minh chính trực sửa sang trong ngoài

Vua mới hỏi Đức Ông Ngũ Lão

Kết duyên lành trọn đạo quân vương

Đằng giang nghị tiệc đá vàng

Một nhà vinh hiển vạn bang yên lành

Phút chốc thấy mấy rồng gió chuyển

Trở ra về ngự chốn Thiên Thai

Có phen giá ngự lâu đài

Mày ngài mắt phượng thực người thần tiên

Có phen lên Vạn An Kiếp Bạc

Trở ra về Tức Mặc Thiên Trường

Tới đâu thời đấy kinh hồi

Ô Mã mất vía Phạm Nhan nạp mình

Có phen ngự chốn Thiên Đình

Độ thương đệ tử thực tình làm tôi

Vương cô Đệ Nhị ai tày

Ra vào coi sóc đêm ngày quân trung

Vẻ thanh tú giá trong ngọc đúc

Bẩm tư trời chính trực đoan trang

Gương soi phấn điểm dịu dàn

Tóc mây mườn mườn khăn ngang vấn đầu

cách yểu điệu mỹ châu dám đọ

Nhỡn song tinh soi tỏ thế gian

Áo thêu đôi sắc xanh vàng

lá non thua thắm hoa ngàn kém tươi

Ngẫm trần thế bao người tân khổ

Giá ngự đồng cứu trợ sinh nhân

Vương cô xuất thánh nhập thần

Thay quyền Vương Mẫu cầm cân thăng bằn

Trong cung ngọc hương đăng rực rỡ

Ngoài điện vàng nhị tự nguy nga

Thỉnh mời Đệ Nhị Vương Cô

Đêm ngày nhang khói phụng thờ trong cung.