Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo MẫuVăn đệ Nhất vương cô

Văn đệ Nhất vương cô

Văn đệ Nhất vương cô

Văn đệ Nhất vương cô

Hoa hải đường đệ nhất vương cô

Đất hạc hương là đất trâm oanh

Kim chi ngọc diệp rành rành

Thái sư nhất phẩm quyền hành ai hay

Trên phủ tía quyền tuân tiên nữ

Xuống hồng trần phụng sứ thánh quân

Cành vàng lá ngọc thanh tân

Giáng sinh gặp lúc nhà trần trung hưng

Ngoài chin bệ quân vương giáng chỉ

Đệ nhất nương thần nữ tiên cung

Càn khôn 2 vị chính trung

Sân rồng được sạch lầu rồng ngày nay

Trên tấu đối ba tòa soi sét

Vương cô đều vạn phép uy linh

Muôn người bách bệnh tan tành

Nam sinh thanh tú nữ lành phương phi

Thét một tiếng tà tinh chốn lủi

Phép vương cô dũng mãnh tài cao

Tang hình biến tướng trăm chiều

Trừ tà sát quỷ phép càng thần thông

Vương cô tỏ mặt anh hung

Mở đường con cháu lạc hồng bước lên

Lời vàng phán ngọc truyền ra

Tấm nhuần cây cỏ muôn đời mai sau

Phượng hoàng vỗ cánh lên mây

Phất cờ nương tử tung bay long thành

Oai linh như giục thế gian

Non sông nặng gánh trao tay bạn hiền

Các miền đệ tử xa gần

Đêm ngày vọng bái đèn hương khẩn cầu

Lộc tài đôi chữ kiêm thu

Hương thơm một triện long thành kính dâng

Vương cô giáng phúc lưu ân

Năm canh quỳ trước lô hương khẩn cầu

Sớm khuya tam chắp khấu đầu

Ngàn năm hưởng lộc thiên xuân thọ trường

Lòng thành vọng bái vương cô