Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngCung văn đạo mẫuVăn Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên, Văn Chầu Bà Đệ Nhất

Văn Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên, Văn Chầu Bà Đệ Nhất

Văn Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên, Văn Chầu Bà Đệ Nhất

Văn Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên, Văn Chầu Bà Đệ Nhất

Bản văn Chầu Đệ Nhất 01

Gió kim phong ánh vàng xế xế​

Văn con mời chầu quế hiện lên​

Ngôi cao lồ lộ trung thiên​

Sớm khuya vui vẻ đền Sòng

Ngày chơi phủ tía lầu hồng vào ra

Khăng khăng giữ sổ tam toà

Đêm ngày chầu chúa quế Hoa cầm quyền

Lầu lầu tam giới hoàng thiên

quyền coi cửa phủ, cửa đền thiếu đâu

Trong ngoài thay thảy trước sau

Sửa sang mẫu phó quỳên chầu bà coi

Quân thần phải đạo làm tôi​

Nàng hầu nàng hạ cô đôi hầu bà

Đang xanh đang tốt đáng yêu

Tài hoa lại khéo ai chiều lòng xuân

Đền thờ tả phượng hữu lân

Hoa Lan hoa cúc thanh tân chơi bời

Thiên Đình chén rót đầy vơi

Khúc ca điểm đót cợt người người hay

Đàn cầm khéo gẩy năm dây

Cung huỳnh gió lọt chuốt mây mây vàng

Thung dung ghẹo khách qua đàng

Nhỡn tinh lóng lánh mày ngang đằm đằm

Miệng cười hoa nở đáng trăm

Răng đen rưng rức hoãn chằm vàng đeo

Đã lên ngôi báu trong triều

Đã nên ngọc tốt vàng yêu dương toà

đã tươi lại tốt như hoa

đã tài lại khéo ai hòa đảm đang

Càng nhìn lắm vẻ thiên nhiên

Nết na hòa thuận muôn vàn thảo ngay

Việc nào mà chẳng tới tay

Lên đền xuống phủ chả ngày nào sai

Có phen biến gái hiện trai

khi cần cần kíp khi sai của lền

khi tha cất nhẹ như tiên

đến khi bà ám như thuyền bỏ neo

bệnh làm trăm chứng hiểm nghèo

Chầu quế trong triều giá ngự Đồi Ngang

Có phen giả ví giả nàng

Sai ví ví ám sai nàng nàng lên

phán ra làm thánh thượng thiên

xưng danh làm thánh thoải tiên thoải tề

Phàm trần thấy nói tin nghe

khấn thôi tạ lễ miếu nghè kêu văn

Trần phàm kẻ vái người van

mới hay nhẫn nhục trần gian được nhờ

Xem ra thì số phải nhờ

Khi xưa khấn thánh bây giờ thờ ơ

thanh đồng đàm luyện sớm khuya​

Kẻ khấn người vái nam mô khấu đầu​

Làm cho bệnh nặng khỏi đau

Kim ngân vàng mã để hầu dâng lên

bệnh làm như thể giếng khơi​

Mênh mông lai láng biết trời phương nao​

Dò sông ước chẳng đủ sào​

Dò biển biển rộng trời cao mấy tầng​

Đố ai dò hết sự lòng​

Ví mà trời thấp sông cùng lên chơi​

Biêt đâu thanh vắng nghỉ ngơi​

Biết đâu là chốn thảnh thơi ra vào​

Quế huệ giá ngự võng đào​

Khi ra nghè miếu khi vào chầu vua​

Chầu rồi thẳng tới kinh đô​

Đồi ngang phố cát bốn mùa vui thay​

Tháng ba trảy hội phủ giầy​

Qua phố nam định sang ngay phủ giầy​

Sòng sơn chầu đã dạo qua​

Giao cau lông dím quạt tay đồi mồi​

Ai lịch sự giá ngự đồng chơi​

Ví dù thiên hạ thiếu gì nơi chấm đồng​

Biết ra thì chuộc mang về​

Rầy thang mai thuốc lấy đâu được tiền​

Thuốc bà tam vị thần tiên​

Tàn nhang nước thoải độ cho lại lành​

Giả lễ bà lục tía hài xanh​

Đem về tiến thánh lấy danh cho đồng​

Thỉnh bà trắc giáng đền trung

Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.

Bản Văn Chầu Đệ Nhất 02

Sớm mai vui vẻ đền Sòng

Ngày chơi phủ chính lầu hồng vào ra

Khăng khăng giữ sổ tam toà

Lên đền chầu Chúa Liễu Hoa cầm quyền

Thông tri tam giới hoàng thiên

Coi khắp cửa phủ ,miếu đền thiếu đâu

Trong ngoài thay thảy trước sau

Sửa sang mẫu phó quyền chầu bà coi

Quân thần phải đạo chúa tôi

Cô hầu cô hạ nàng đôi dập dìu

Khoe xanh xanh tốt đáng yêu

Khoe tài tài khéo khéo chiều lòng xuân

Đền thờ tả phượng hữu lân

Hoa Lan hoa cúc thanh tân chơi bời

Thiên Đình chén rót đầy vơi

Khúc ca điểm đót cợt người người hay

Đàn cầm khéo gẩy năm dây

Cung huỳnh gió lọt chuốt mây lọt vàng

Thung dung ghẹo khách qua đàng

Nhỡn tinh lóng lánh mày ngang đằm đằm

Miệng cười hoa nở đáng trăm

Răng đen rưng rức hoãn chằm vàng đeo

Đã lên ngôi báu trong triều

Đã nên ngọc tốt vàng yêu dương toà

Miệng cười tươi tốt như hoa

Thanh tân lịch sự nết na dịu dàng

Càng nhìn càng thắm nhân doan

Nết na yểu điệu muôn vàn thảo hay

Việc nào mà chẳng tới tay

Lên đền xuống phủ chả ngày nào sai

Có phen biến gái hiện trai

Ai thắm thắm vậy ai phai phai liền

Biết ra thời nhẹ như tên

Nếu mà ko biết như thuyền bỏ neo

Quở cho trăm chứng hiểm nghèo

Chầu quế trong triều giá ngự Đồi Ngang

Có phen giả ní giả nàng

Sài di di án sai nàng nàng lên

Có phen làm chúa thượng thiên

Khi giả làm chúa thoải tiên thoải tề

Phàm trần ai thấy tin nghe

khấn thôi tạ lễ miếu nghè kêu văn

Trần phàm kẻ vái người van

Còn đường nhỡn nhục nhân gian mờ mờ

Xem ra số phải phụng thờ

Kẻ khấn người vái nam mô khấu đầu

Biết bà bệnh tật khỏi đau

Kim ngân vàng mã để hầu dâng lên

Thỉnh Chầu chắc giáng bản đền

Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.