Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐiển tích, sự tíchThần tích, thần sắc Nguyệt Nga công chúa

Thần tích, thần sắc Nguyệt Nga công chúa

Thần tích, thần sắc Nguyệt Nga công chúa

Thần tích, thần sắc Nguyệt Nga công chúa

Người ta thì bảo là bà nọ bà kia. Vọng về nọ vọng về kia. Và sự thực đúng là như vậy.

Sau 1 thời gian dài tìm kiếm thì con cũng tìm được đúng thần sắc của ngài.

Thần thông biến hoá vô biên

Trần gian ai biết phép tiên ẩn hình.

Ngài ẩn hình ẩn tướng – được gán thành cụ nọ cụ kia

Nay con chuẩn bị sao sắc này cho bà đồng phụng thờ ngài, con post nội dung sắc lên để các bậc trưởng bối và anh chị em đồng đạo được tỏ

Sắc Nguyệt Nga phương dung gia hạnh ý Đức tuyên từ Huệ hoà cẩn tiết trinh thục thuần nhất đoan tĩnh từ thuận huy nhu Mỹ lệ thuần nhất trinh tĩnh lệnh nghi….đại vương

Thiên tư khoan hậu, địa tuý tinh hoa. Phổ thi linh Đức Trạch thương Sinh hạp cảnh. ngưỡng khuông phù chi lực . Trấn huy anh thanh, phù tuyên tạc cử, quốc Phú thái chi hưu. Âm phu kỳ chứ Huyền công, hiển tặng tuyên long huy hiệu

Cảnh Hưng tứ thập tứ niên thất nguyện nhị thập lục nhật !

Mộc ân thanh đồng – Cù tu đạo nhân thừa sao phụng dịch!

Ngài cảm tất thông cầu tất ứng

Sắc thế nào thì con chép đúng vậy!

Ngài thương các ghế đồng soi đồng bói đang cúc cung phụng sự cửa ngài