Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo PhậtNghiệp chuyển thành nguyện: Sự thật nó đúng với nhân quả

Nghiệp chuyển thành nguyện: Sự thật nó đúng với nhân quả

Nghiệp chuyển thành nguyện: Sự thật nó đúng với nhân quả

Nghiệp chuyển thành nguyện Sự thật nó đúng với nhân quả

Trường hợp bố thí trước thay vì phải bị mất cắp sau, cũng là trong nghiệp mà thành nguyện. Chúng ta hoàn toàn không biết mình đã từng gây nghiệp gì đó mà phải bị mất trộm, tuy nhiên, nếu trước thời điểm phải bị mất trộm, chúng ta đã tự nguyện đem tiền đi cúng dường, bố thí thì sẽ không bị ăn trộm nữa.

Ví dụ, tháng trước chúng ta làm từ thiện hết mười triệu, tháng sau thấy may nhiều điều, bị cướp giật giỏ tiền nhưng giữ lại được, không mất; bị ăn trộm cạy cửa nhưng được nhà hàng xóm phát hiện và báo ngay. Chúng ta không biết rằng chính do hành động làm từ thiện trước đó mà sau này ta không bị mất hai chục triệu cho bọn trộm.

Phàm phu chúng ta không đủ khả năng để có thể kiểm chứng được điều này, mà chỉ người nào có đạo nhãn, có thần thông mới có thể nhìn ra. Nhưng đó là sự thật và nó đúng với nhân quả nên ta chấp nhận và tin theo.