Thứ Tư, Tháng Ba 29, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngChuyện tâm linhLinh hồn tự định phận sau khi chết

Linh hồn tự định phận sau khi chết

Linh hồn tự định phận sau khi chết

Linh hồn tự định phận sau khi chết

Đối với những người có đóng góp cho cuộc sống, dám hy sinh thân mình để làm nên những việc vĩ đại cho xã hội, có đạo đức tốt. Chết đối với những vị ấy là một ân huệ thiêng liêng, dứt bỏ được mọi sự phiền não nơi cõi trần gian giả tạm này. Họ đã làm xong sứ mạng của mình, và ngày họ trở về cõi thiêng liêng thật là vinh hiển.

Đối với những người không làm nên điều gì giúp ích cho xã hội nhiều thì khi chết, họ sẽ được chiếc cân Công Bình thiêng liêng cân những thiện nghiệp và ác nghiệp mà họ đã làm trong kiếp sinh của mình.

– Nếu cân Công Bình nghiêng về phía thiện nghiệp nhiều hơn, họ sẽ được phong phẩm Thần vị hoặc là đầu kiếp trở lại làm người để hưởng phước đức do thiện nghiệp ấy.

– Nếu cân Công Bình nghiêng về phía ác nghiệp nhiều hơn tức là Thiên Tánh đã bị vô minh che lấp quá nhiều, họ sẽ được đưa đến Cõi Âm Quang để sám hối, suy nghĩ về những tội lỗi mình đã làm, được dạy dỗ về Đạo lý. Sau khi kết thúc quá trình sám hối, họ được đầu kiếp để trả nợ những ác nghiệp mình gây ra, học hỏi thêm nhiều điều khác cho trí thức tinh thần phát triển và rèn luyện đạo đức để những hành động của họ trong cuộc sống sẽ làm nên nhiều thiện nghiệp hơn mà thoát khỏi luân hồi nơi khổ hải này.

“Chết là để bắt đầu cuộc sống mới” tương ứng với định luật bảo toàn năng lượng: “Năng lượng không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác”.

Cuộc sống là món quà vĩ đại mà Đức Thượng Đế ban tặng cho chúng ta. Dù sự thiện lành hay ác trược đều là những món quà có giá trị nếu ta biết được ý nghĩa của nó và tiếp nhận nó một cách vui vẻ thì ta mới trưởng thành. Cái chết chính là một món quà cuối cùng ý nghĩa nhất dành cho ta trong cuộc sống này để chuẩn bị bước vào một cuộc sống khác, tiếp nhận những món quà khác từ Đức Thượng Đế.