Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngLễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng

Lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng

Lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng

Lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng riêng

Cung thỉnh Tam Nguyên Tam Phẩm Tam Quan Đại Đế Thiên Phủ đệ nhất Thái tử thiên Quan đại Đế.

Nhất phẩm tam thanh tinh kết Chủ quản thiên đế thần vương. Thượng thánh cao chân. Tam la vạn tượng thiên phủ tinh quân.

Thượng nguyên nhất phẩm cửu khí thiên cung tử vi đại đế.

Chủ thiên phủ huyền đô nguyên dương thất bảo tử vi thượng cung. Tổng chủ Thiên đế thần vương. Thượng thánh cao chân. Tam la vạn tượng đệ nhất thiên phủ thái tử tinh quân

Thượng Nguyên Đệ Nhất Thiên phủ Thái Tử Thiên Quan Đế Quân Thiên Tôn Tứ Phúc toà hạ .

Viết thêm về chuyện Tam Quan Đại Đế

Truyện truyền thuyết Việt :

Theo tín ngưỡng cổ truyền người Việt từ ngàn xưa: Các cụ vẫn theo câu chuyện Tam nguyên Tam phẩm Tam quan.

Truyện kể rằng: Thánh Mẫu Thoải phủ lấy ông Thọ Tinh (Cha trời tạo hóa) sinh ra ba người con, một người sinh vào Rằm tháng Giêng, một người sinh vào Rằm tháng Bảy, một người sinh vào 11/11 âm lịch. Sau này cả ba vị đều hiển Thánh về trời cùng vua cha và được vua cha giao cho nhiệm vụ coi sóc ba nguyên của năm.

Dân gian từ đó thờ cúng vào ngày các Ngài đản sinh:

+ Rằm tháng Giêng thì lễ ông Cả Thượng Nguyên – Tích Phúc Thiên Quan, ông chuyên chủ về cho phúc, an lành cả năm, nên mới có câu “Lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”.

+ Rằm tháng Bảy lễ ông Trung Nguyên Xá Tội Địa Quan, ông cai quản xét công tội của thế gian. Nhưng vì tính tình hiền lành nên hay tha cho các vong linh mắc tội nên vào ngày Rằm tháng Bảy là ngày đản của ông, dân gian cúng lễ và tin rằng sẽ được ông soi xét thả những vong linh phạm tội bị Thành Hoàng địa phủ giam giữ được về thăm gia đình, những vong linh nhẹ tội thì sẽ được xá tội tha luôn. Nên ngày Rằm tháng Bảy người Việt xưa thường gọi là ngày “Xá tội vong nhân”.

+ Ông thứ ba chuyên theo dõi bảo trợ, hộ đỡ cho con người tai qua nạn khỏi gọi là Hạ Nguyên Giải Ách Thủy Quan (Đối với đền chùa Việt Nam xưa, đều lấy ngày lễ của ông (đản sinh 11/11) để đóng cửa bản điện, bản đền lau chùi dọn dẹp và xếp ấn chuẩn bị công việc Tết.

Lễ Tam Nguyên là nguồn gốc của Bách Việt, sau này người Hoa cũng thờ theo nhưng thay bằng ba vị Thần Tam Nguyên – Con Mẫu Thoải và Vua trời thọ tinh (Thọ ngang trời đất) họ ghép vào ba vị vua người tầu có tên gọi là: Thần Nông, Viêm Đế, Hoàng Đế