Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023
HomeKinh doanh & MarketingBlockchainKhái niệm AI miner và ứng dụng AI với DAO

Khái niệm AI miner và ứng dụng AI với DAO

Khái niệm AI miner và ứng dụng AI với DAO

AI là gì: AI viết tắt của Artificial intelligence có nghĩa là trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh do con người tạo ra.

Khái niệm AI miner và ứng dụng AI với DAO

Machine learning(ML): Học máy là một ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp cho các hệ thống khả năng tự động học hỏi và cải thiện từ kinh nghiệm mà không cần được lập trình rõ ràng.

Các thuật toán ML sẽ tổng hợp, tìm ra, khai phá để có được những quyết định hoặc thông tin phân tích hữu ích mang tính định lượng (quantitative) thay vì định tính. Điều mà bộ não con người bị giới hạn ví dụ chúng ta không thể sử lí hàng triệu bản ghi trong 1 giây.

AI-DAO là những tổ chức tự trị phi tập chung có sử dụng AI, có thể là trong quá trình biểu quyết, hoặc vận hành mạng.

AI-Model là mô hình Ai thực hiện một task vụ cụ thể

AI-Miner là người xây dựng các mô hình Ai để vận hành mạng

Vậy các tổ chức tự trị phi tập trung giống như RADA sẽ ứng dụng AI vào hoạt động điều hành như thế nào.

Vấn đề:

– Một tổ chức tự trị cần có thông tin đầu vào là các giá trị để thực hiện một số action được lập trình sẵn trong các smart contract và giải quyết chuyện một đàn kiến làm sao để tìm đường ngắn nhất để đưa mồi về tổ

– Holder quá bận để biểu quyết trên mạng. Có những quyết định nhanh chóng trên mạng cần thực hiện mà chúng ta không thể đợi quá trình bỏ phiếu hoàn tất.

Giải quyết vấn đề:

– Một đàn kiến làm sao để tìm đường ngắn nhất để đưa mồi về tổ. Tức tối đa hoá lợi nhuận hoặc con đường hay cách làm để đạt được lợi nhuận tối đa. Dựa trên những phân tích định lượng từ mạng lưới AI-Model. Đây sẽ là một cập nhật cho DAO truyền thống bằng việc thêm các AI model thực hiện một task vụ rất nhỏ giống như một phòng ban trong công ty phòng ban này có rất nhiều AI model khác nhau được xây dựng bởi các AI miner và quyết định của phòng ban dựa trên việc tổng hợp kết quả từ phần lớn các AI-model tốt nhất. Chúng ta sẽ có được 1 kết quả mang tính định lượng cao.

– Holder quá bận để biểu quyết trên mạng.Holder có thể uỷ quyền cho các AI-Model được xây dựng bởi những Ai-miner và trả phí cho các miner. Tính đúng sai hay có chấp thuận hay không sẽ được quyết định bởi AI dựa trên data

– Việc nâng cấp mạng lưới sử dụng Ai để so sánh những người đứng ra thầu và tự động thanh toán cho họ. Sử dụng khả năng này để thuê các nhà phát triển có đủ năng lực xây dựng và thực hiện nâng cấp.

Ví dụ áp dụng: Tổ chức tự trị RADA cần thuê 1 người marketing cho hoạt động truyền thông của tổ chức. Có 3 ông là: Ông Hùng (người giữ nhiều token), Ông Hoàng, Ông Tùng(2 ông KOL chuyên gia marketing) đứng ra đấu thầu. Một cách bình thường do ông Hùng chơi với ông Tùng nên ông Hùng biểu quyết cho ông Tùng (rất cảm tính). Nếu có AI thì Ai sẽ đi phân tích phân loại những hoạt động trên internet, đánh giá bình luận, tương tác, lĩnh vực, của 2 ông … Và kết quả được tổng hợp từ nhiều AI model để đảm bảo tính khách quan. Trong khi theo cách bình thường ông Tùng được vote. Nhưng thực sự ông Hoàng mới là người phù hợp và có lợi cho mạng nhất. Cũng loại bỏ được sự cảm tính trong các quyết định cần tính định lượng.