Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
HomeCuộc sốngHãy tập cách giữ im lặng trong các hoàn cảnh tiêu cực

Hãy tập cách giữ im lặng trong các hoàn cảnh tiêu cực

Hãy tập cách giữ im lặng trong các hoàn cảnh tiêu cực

Hãy tập cách giữ im lặng trong các hoàn cảnh tiêu cực

Theo luật thiên nhiên, tích cực hấp dẫn tích cực và tiêu cực thu hút tiêu cực. Ánh sáng theo ánh sáng và bóng tối thích bóng tối, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Nếu chúng ta phát triển các khả năng tích cực hay tiêu cực, chúng ta sẽ hấp dẫn và kết hợp với những người có khả năng tương tự. Khi nghĩ đến điều thiện, điều tốt thì chúng ta sẽ thu hút các luồng điện lành trong vũ trụ, và trái lại, khi nghĩ đến các điều tham lam, ích kỷ thì môi trường xung quanh sẽ hấp dẫn các luồng điện xấu kéo đến.

Tôi nhìn thấy rõ các mãnh lực xoay vần quanh mọi người tùy theo tư tưởng và hành động của họ. Tôi thấy rõ lời nói, hành động của họ ảnh hưởng đến các địa hạt xung quanh như thế nào và lôi kéo những năng lực vô hình trong thiên nhiên ra sao. Vì tương lai của con người là một sức mạnh có thể tạo ra những hoàn cảnh, do đó việc kiểm soát tư tưởng rất quan trọng. Sự vận hành của tư tưởng giống như một tia chớp phát sinh, thu hút những năng lượng trong thiên nhiên.

Những năng lượng này lúc đầu mong manh như những sợi tơ, dần dần kết lại thành những mãnh lực, giống như tơ dệt thành vải và trở thành một sức mạnh lớn lao có thể tạo ra những hoàn cảnh hay thay đổi nó một cách mầu nhiệm. Diễn tiến của tư tưởng xảy ra rất nhanh, nên chúng ta cần biết kiểm soát các tư tưởng, nhất là các tư tưởng tiêu cực, phải thận trọng lời nói và nên tập cách giữ im lặng trong các hoàn cảnh tiêu cực.