Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
HomeTin tổng hợpCông thức dọn dẹp Container GTM

Công thức dọn dẹp Container GTM

Công thức quản lý thẻ của Google này bao gồm một container rỗng. Nếu bạn cần thanh lọc bộ chứa GTM chứa toàn bộ thẻ, trình kích hoạt và biến, một cách để đạt được điều đó là nhập một bộ chứa JSON trống, ghi đè lên tất cả chúng.

HƯỚNG DẪN

  1. Tải xuống tệp Container
    Tải xuống tệp JSON của thùng chứa (nhấp chuột phải vào liên kết và nhấp vào Lưu Lưu liên kết dưới dạng hay hoặc Lưu mục tiêu dưới dạng hình chữ nhật để lưu tệp JSON vào máy tính của bạn).
  2. Nhập tệp JSON vào GTM
    Đăng nhập vào bộ chứa Trình quản lý thẻ của riêng bạn và đi đến phần Quản trị viên của trang web. Trong tùy chọn Container, chọn Nhập Container. Đọc  bài đăng này  để biết thêm chi tiết về việc nhập tệp container. Quan trọng – chọn tùy chọn nhập dữ liệu Overwrite.
  3. Xem trước & Xuất bản
    Khi bạn đã nhập vùng chứa, hãy kiểm tra danh sách các thẻ, trình kích hoạt và biến của bạn – tất cả chúng đều trống. Chỉ còn lại một số biến tích hợp: Sự kiện, Tên máy chủ trang, Đường dẫn trang, URL trang, Trình giới thiệu.