Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023
HomeTin tổng hợpChuyện về CHỦ TỊCH XÃ đi "Gieo giống"

Chuyện về CHỦ TỊCH XÃ đi “Gieo giống”

Chuyện về CHỦ TỊCH XÃ đi “Gieo giống”

Ông nông dân nọ nuôi được mọt con bò đực rất đẹp và khoẻ, gieo giống rất nhanh có kết quả, thế là cả xã ai có bò cái cũng đem lại gieo giống. Chú bò làm việc rất hăng, chủ tha hồ mà thu tiền, chả bao lâu ông nông dân trở nên khá giả.

Chủ tịch xã thấy vậy bèn ra lệnh trưng mua con bò đem về xã. Con bò được cột trong sân UB xã với đầy cỏ non, rơm mới, nước trong …

Từ nay dân trong xã ai có bò cái phải đem lại đó gieo giống và xã thu tiền.

Nhưng lạ thay, ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai rồi cả tuần, bao nhiêu bò cái đem đến nó chỉ ngúc ngoắc cái đầu rồi bỏ đi nằm ăn cỏ nhai rơm, ko chịu làm việc gì cả.

Chủ tịch xã tức giận gọi chủ bò cũ lại điều tra :

– Anh cho tôi biết anh đã làm gì với con bò này, tại sao về xã nó không chịu nhảy?

Ông nông dân lại gần bò rồi hỏi:

– Này bò, cũng vẫn là đám bò cái cũ thôi, sao mày lại chê ?

Bò vẫy vẫy đuôi trả lời :

– Bây giờ tôi là cán bộ xã rồi, việc gì phải làm việc nhiều cho mệt !

(Sưu tầm)