Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
HomeCuộc sốngChuyện CON ONG và bài học cuộc sống

Chuyện CON ONG và bài học cuộc sống

Chuyện CON ONG và bài học cuộc sống

chuyện con ong

Bản thân con Ong có biết sứ mệnh của mình không?

Con Ong có một sứ mệnh rất lớn, đó là Thụ Phấn cho hoa, nhờ nó thụ phấn cho hoa mà cây mới đậu quả. Nhờ cây có đậu quả mới ra trái ra hạt rồi tiếp tục mầm sống tiếp theo và từ đó cả thế giới này phát triển.

Nếu không có con Ong thụ phấn, có lẽ thế giới đã không như bây giờ. Do đó, Sứ Mệnh của con Ong rất lớn.

– Câu hỏi: Bản thân con Ong có biết sứ mệnh của mình không?

– Câu trả lời: Có trời mới biết, còn con Ong không biết.

– Thế sao con Ong đi thụ phấn?

– Đâu có, con Ong đi lấy mật đấy chứ, trong quá trình lấy Mật nó vô tình thụ phấn cho hoa thôi.

À, hóa ra thế. Đôi khi chúng ta mang trong mình một sứ mệnh to lớn, nhưng chúng ta cũng không cần biết sứ mệnh đó là gì. Hãy lo mưu sinh cho bản thân, thì miếng ghép sứ mệnh ắt tự hoàn thành.