Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo PhậtAi mới là người có duyên với Phật

Ai mới là người có duyên với Phật

Ai mới là người có duyên với Phật

Ai mới là người có duyên với Phật

Thỉnh thoảng đọc ở đâu đó các bài viết bài báo có tiêu đề

” 10 dấu hiệu này sẽ biết bạn có duyên với Phật ”

” Muốn biết có duyên với Phật hay không , cứ xem 6 điều này ”

” 8 điều chứng tỏ bạn có duyên với Phật ”

Vv… đủ thứ câu đại loại như thế xuất hiện trên các bài viết trên mạng

Nhưng mình xin hỏi mọi người là : Nếu trong 10 điều , 8 điều hay 6 điều kia mà mình không có thì không lẽ Phật bỏ mình à ????

Điều này chắc chắn là không , vì ngài là bậc Đại Từ Đại Bi

Trong khi ấy chúng ta lại xưng tôn đức Từ phụ là đức đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả.

Đại từ đại bi thương chúng sanh

Đại hỷ đại xá cứu muôn loài

Tướng cốt quang minh tự trang nghiêm

Chúng con hết lòng quy mạng lễ

(Đại từ đại bi mẫn chúng sanh

Đại hỷ đại xả tế hàm thức

Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm

Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ).

Đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả là bản chất của một vị toàn giác thì làm sao có chuyện ngài bỏ chúng ta được đó là điều thứ nhất

Thứ hai là nếu một người đang lâm trọng bệnh thì người đó không thể nói tôi không có duyên với Thuốc nên tôi sẽ không uống thuốc đâu , cũng thế chúng ta đang có nhiều phiền não nhiều đau khổ mà Pháp Phật chính là liều thuốc để trị tâm bệnh cho chúng ta không lẽ chúng ta không có những điều kiện có duyên như các bài viết kia thì chúng ta chịu đau khổ suốt đời sao ??? Và cái người chế biến ra thuốc cũng không có ý là sẽ chế ra thuốc có duyên với người đó uống . Phật Pháp cũng thế đức Phật tu hành vô số kiếp mục đích là để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh ngài không có mục đích phân biệt , giống như Kinh Pháp Hoa phẩm dược thảo dụ cũng dạy : Lời đức Phật như một cơn mưa mát mẻ một khi mưa xuống đất thì không phân biệt bất cứ cây cỏ nào Trong khi đó thì tất cả các loại cây cối, loại nào cũng được thấm nhuần cái ân đức của mưa. Có những cây rất nhỏ, cành lá khẳng khiu, có những cây rất lớn, có những cây vừa vừa, có đủ loại, đủ thứ, đủ giống cả. Loại cây nào cũng được thừa hưởng trận mưa đó một cách rất đầy đủ. Pháp của Phật cũng vậy, Pháp của Phật không phải để nói, để phục vụ cho một giai cấp, cho một hạng người, dầu giai cấp đó là Bồ Tát, là Bà la môn, hay Sát đế lợi. Giáo pháp của Như Lai có tính cách phổ biến, và có khả năng phục vụ cho tất cả mọi loài chúng sanh, không kể giai cấp, không kể chủng tộc hay trí tuệ.

Thứ ba là chúng ta phải cẩn trọng lắm với cái tâm dãi đãi của chính mình , cái tánh dãi đãi nó thường kiếm cớ , kiếm lý do để lười lắm , nếu đọc vài điều chưa kịp hiểu rõ ràng là mình nghĩ ” thôi chắc đời này không có duyên với Phật nên thôi mình cứ sống bình thường , không hại ai , cần gì tu ”

Ăn chay xót ruột

Cạo đầu rát da

Phật dạy:

“Thân người khó được,

Phật pháp khó nghe,

Chúng tăng khó gặp,

Tín tâm khó sinh,

Sáu căn khó đủ,

Bạn tốt khó gặp.

Một phen mất thân người, vạn kiếp khó được lại”. Hai câu nói này, hy vọng mọi người ghi nhớ thật kỹ.Bởi vì, được thân người ít như chút đất trên móng tay, mất thân người nhiều như đất ở đại địa”, đây là trong lúc Phật giảng kinh, cũng thường hay dùng thí dụ này,

Thân người khó được nay đã được , Phật Pháp khó nghe nay đã nghe vậy thì hãy trân quý cơ hội hy hữu này mà đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng , đức Phật cũng dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh , ai cũng có khả năng giác ngộ , ai cũng có sẵng hạt giống bồ đề giác ngộ trong tâm , nên ai ai cũng có duyên với Phật rồi , quan trọng là chúng ta có biết tận dụng hay không thôi

Cúi đầu xin mười phương Phật Pháp Tăng chứng minh cho phần phước này có được xin nguyện sẽ là nhân duyên cho con và tất cả chúng sanh đời đời được sống trong hiểu biết và thương yêu