Thứ Ba, Tháng Ba 21, 2023
HomeCuộc sống6 quy tắc về năng suất làm việc theo Elon Musk

6 quy tắc về năng suất làm việc theo Elon Musk

6 quy tắc về năng suất làm việc của Elon Musk

6 quy tắc về năng suất làm việc của Elon Musk
Elon Musk đã gửi email cho nhân viên tại Tesla với 6 quy tắc về năng suất của anh ấy. Không ngạc nhiên, nó bị rò rỉ.
Họ đây rồi:

1) Tránh các cuộc họp lớn

Các cuộc họp lớn lãng phí thời gian và năng lượng quý báu.
– Họ không khuyến khích tranh luận
– Mọi người được bảo vệ nhiều hơn cởi mở
– Không có đủ thời gian để mọi người đóng góp
Đừng lên lịch các cuộc họp lớn trừ khi bạn chắc chắn rằng họ mang lại giá trị cho mọi người.
2) Rời khỏi cuộc họp nếu bạn không đóng góp
Nếu một cuộc họp không yêu cầu bạn:
– Đầu vào
– Giá trị
– Quyết định
Sự hiện diện của bạn là vô ích.
Nó không phải là thô lỗ để rời khỏi một cuộc họp.
Nhưng thật thô lỗ khi lãng phí thời gian của mọi người.
3) Quên chuỗi mệnh lệnh
Trao đổi trực tiếp với đồng nghiệp.
Không thông qua người giám sát hoặc quản lý.
Người giao tiếp nhanh đưa ra quyết định nhanh.
Quyết định nhanh = lợi thế cạnh tranh.
4) Rõ ràng, không láu cá
Tránh những từ vô nghĩa và biệt ngữ kỹ thuật.
Nó làm chậm giao tiếp.
Chọn những từ có:
– Ngắn gọn
– Đến điểm
– Dễ hiểu
Đừng có vẻ thông minh. Hiệu quả.
5) Bỏ cuộc họp thường xuyên
Không có cách nào tốt hơn để lãng phí thời gian của mọi người.
Sử dụng các cuộc họp để:
– Hợp tác
– Các vấn đề tấn công trực diện
– Giải quyết các vấn đề cấp bách
Nhưng một khi bạn giải quyết được vấn đề, các cuộc họp thường xuyên không còn cần thiết nữa.
Bạn có thể giải quyết hầu hết các vấn đề mà không cần họp.
Thay vì các cuộc họp:
– Gửi một văn bản
– Gửi thư điện tử
– Giao tiếp trên kênh bất hòa hoặc chậm
Đừng làm gián đoạn quy trình làm việc của nhóm nếu không cần thiết.
6) Sử dụng lẽ thường
Nếu một quy tắc công ty không:
– Có lý
– Đóng góp vào sự tiến bộ
– Áp dụng vào trường hợp cụ thể của bạn
Tránh nhắm mắt làm theo quy tắc.
Đừng tuân theo các quy tắc. Làm theo nguyên tắc.