Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023
HomeCuộc sống12 điều bổ ích giúp bạn tăng giá trị bản thân

12 điều bổ ích giúp bạn tăng giá trị bản thân

12 điều bổ ích giúp bạn tăng giá trị bản thân

12 điều bổ ích giúp bạn tăng giá trị bản thân

 1. Không bao giờ được “xem thường chính mình”.
 2. Phải có mục đích, mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời, và dám dấn thân vì mục tiêu đó.
 3. Không bao giờ “cao hứng” hứa cho vui mồm.
 4. Nói được làm được.
 5. Đã nhận việc gì thì phải làm thật tốt việc đó.
 6. Đừng bao giờ thất tín, dù là với những việc/người nhỏ nhất.
 7. Khiêm tốn.
 8. Luôn mang tinh thần cầu thị, học hỏi mỗi ngày.
 9. Luôn suy nghĩ tích cực.
 10. Hãy sống bao dung, chân thành.
 11. Hãy biết điều.
 12. Và cuối cùng, hãy luôn tin ở chính mình!